Termografi

Termografi af boligen

Hvad er temografering?
Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild i bygninger. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer af f. eks. Bygningsflader og konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder kuldebroer, utætheder, manglende isolering mv. Det er GRØN fornuft!

Dit hus bliver bedre at bo i
Ved at få styr på utætheder og kuldebruer samt ved en korrekt isolering, nedsættes varmeforbruget, værdien på huset æges, indeklimaet forbedres, den generelle bolig komfort bliver større, og endelig er det godt for miljøet. 

Dit hus bliver på alle måder et bedre hus at leve i …

Mulighed - 1:
Vi termograferer dit hus og udarbejder en rapport, hvor vi giver dig anbefalinger på, hvad du kan gøre og i hvilken rækkefølge det vil være mest hensigtsmæssigt. Du vælger efterfølgende at lade os udføre arbejdet (min. 10.000 kr.) Når arbejdet er udført termograferer vi igen dit hus for at dokumentere effekten af det udførte arbejde.

I dette tilfælde er termograferingen og rapporten gratis.

Mulighed - 2:
Samme som mulighed nr. 1, men du vælger enten ikke at få udført energimæssige foranstaltninger eller du vælger at lade andre end PGJ BYG udføre det.

I dette tilfælde betaler du 2.000 kr. for termograferingen og rapporten.

Mulighed - 3:
Vi termograferer dit hus og udarbejder en rapport, hvor vi giver dig anbefalinger på, hvad du kan gøre og evt. i hvilken rækkefølge det vil være mest hensigtsmæssigt. Samtidig laver vi en håndværksmæssig gennemgang af dit hus – eller dit måske kommende hus, hvis du er potentiel huskøber. Vi gennemgår de steder, som vi har erfaring for kan volde problemer i et ældre hus, og du får en rapport, som sammen med termografirapporten og tilstandsrapporten giver dig det optimale grundlag for at træffe en håndværksmæssig korrekt beslutning.

Prisen for termografering, gennemgang af huset samt udarbejdelse af rapport er 4.000 kr., dog kun halvdelen, hvis du vælger at lade os udføre arbejdet efterfølgende (min. 10.000 kr.) 

Ovennævnte muligheder gælder for enfamilieshuse. Vi termograferer naturligvis også erhvervsbygninger, udlejningsejendomme m.v. - ring og lad os aftale en individuel pris.

Termografi af el-tavler 

En termografisk undersøgelse af el-installationer, kan minimere risikoen for…

          El-tavlebrand

          Utilsigtet driftsstop

          Overophedede komponenter

          Overbelastninger

Vi hjælper vores kunder med at finde potentielle fejl på de elektriske-installationer, inden de opstår og udvikler sig til problemer, utilsigtede nedbrud og i værste fald brand. Kommer det så langt, vil det ofte medføre store økonomiske omkostninger, der ligger langt over prisen for en termografering.  

 

Hjemmeside: Far & Søn