Termografi/forsikring

TERMOGRAFERING FOR FORSIKRINGSSELSKABER

 

TERMOGRAFERING FORTÆLLER PRÆCIST HVOR SKADEN ER SKET OG HVOR SLEM DEN ER!

Termografi er en sikker og for længst anerkendt metode til  præcist at spore rør- og vandskader i fx badeværelser og andre vådrum. Derved undgår man at skulle lede efter ”nålen i høstakken” og hakke klinker og fliser op på skrømt.

Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes, inden man borer for montage.

Ved termografering af eltavler finder vi dårlige forbindelser, defekte komponenter eller overbelastede komponenter. Fejl, der ofte er skyld i enten brand eller nedbrud i eltavler og maskinanlæg, og som kan have katastrofale konsekvenser for både virksomhed, medarbejdere og kunder.

Efter termograferingen udskrives en rapport, som danner grundlag for eventuelle udbedringer. Rapporten indeholder billeder og tekst som nøjagtig beskriver fejl, mangler, utætheder, dårlige forbindelser m.v.

Vores termografer har mange års erfaring med termografi, og certificerede til termografering på elanlæg af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Hvorfor termografering er velegnet for forsikringsbranchen kan man læse mere om her…

Hjemmeside: Far & Søn